Kalender Confocus 2016

Confocus organiseert onderstaande cyclus familie- en jeugdrecht in 2016.

Cyclus familie- en jeugdrecht:

De nieuwe wet vereffening-verdeling in de praktijk getoetst

Raakvlakken tussen familierecht en vreemdelingenrecht

Onbekwaamheid en bescherming: nieuwe wettelijke bepalingen vanuit de praktijk bekeken

Jeugdrecht, een stand van zaken en de nieuwe rol van de Jeugdadvocaat

 

Studiereeks voor schuldbemiddelaars:

Het nieuwe pandrecht en zakelijke zekerheden op roerende goederen | raakvlakken tussen schuldbemiddeling en bewindvoering

Actualiteit inzake verjaring en impact voor schuldbemiddelaars

Hoe menswaardig leven in tijden van schuldbemiddeling?

Van opstart tot afwerking van het CSR-dossier

Wijziging en herfinanciering van kredietovereenkomsten in de praktijk. Een overzicht van de mogelijkheden in het licht van Boek VII. 'Betalings-en kredietdiensten' Wetboek van Economisch Recht

Raakvlakken tussen schuldbemiddeling en het verblijfsrecht van vreemdelingen

De toekomst van de schuldbemiddelaar | Tips & tricks voor uw praktijk als schuldbemiddelaar

Nieuws

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws doe je hier ...
Lees meer ...

Forum

U heeft een vraag? U wil een antwoord? Of u heeft een antwoord op een vraag? Bezoek het forum, toegankelijk voor iedereen.

Bemiddelaars in je buurt

Op zoek naar een bemiddelaar in uw regio? Selecteer: Antwerpen, Limburg, Hoofdstedelijk Gewest Brussel, Oost-VlaanderenVlaams-BrabantWest-Vlaanderen.

Kalender

Een overzicht van alle ingezonden en eigen activiteiten.
Lees meer

aia
Bemiddeling vzw maakt deel uit vanthe Association for International Arbitration (AIA)
x