Visie

I. Bemiddeling is emancipatorisch

Definitie: Emancipatie staat voor het recht om de eigen visie uit te dragen en alternatieve waarden, overtuigingen, structuren en regelsystemen voor te stellen, te propageren en te doen accepteren door de samenleving.
Een emancipatorische bemiddeling houdt in dat elk individu de mogelijkheid in zich draagt om zelf keuzes te maken, te kunnen en mogen op te komen voor zijn belangen, dat mannen en vrouwen principieel gelijkwaardig zijn en dat emancipatie een proces is.
Consequenties voor de praktijk van bemiddeling: werken naar oplossingen die gedragen worden door partijen zelf, oog hebben voor de verschillen in mondigheid en zelfzekerheid tussen partijen.

II. Bemiddeling is ontwikkelingsgericht

Definitie: Ontwikkelingsgericht denken gaat over leren, veranderen, groeien en zich permanent ontwikkelen.
Ontwikkelingsgerichte bemiddeling is gericht op het versterken van de cliënt (empowerment) en op de capaciteit van iedere cliënt om zorg voor de ander te tonen (erkenning). Erkenning houdt in dat cliënten de zienswijze van de andere kunnen zien en het waarom ervan begrijpen. Dit betekent niet dat ze met deze zienswijze akkoord moeten gaan. Ontwikkelingsgericht werken in bemiddeling vertaalt zich in een grote aandacht voor de mens in het conflict naast de aandacht voor het probleem.
Toepassing in bemiddeling: De bemiddelaar bevordert bij de cliënten vaardigheden zoals luisteren, erkenning geven, aandacht geven, empathie, onderhandelen, reflectie, wensen benoemen, doelen formuleren en oplossingen aandragen en moedigt attitudes aan van openheid, eerlijkheid, kwetsbaarheid, contact, bereidheid tot rekening houden met elkaar enz... Bemiddeling stimuleert mensen tot zelfsturing en zelfverantwoordelijkheid voor het hanteren en oplossen van hun conflicten.

III. Bemiddeling is contextueel - relationeel gericht

Een contextuele benadering van conflicten in het algemeen en familiale conflicten in het bijzonder: deze ziet de mens in zijn totaliteit, streeft een balans na tussen het belang van het individu, het belang van de anderen en de gemeenschappelijke belangen.
Een contextuele – relationele bemiddeling hecht waarde aan betekenisvolle relaties van mensen. Ze werkt vanuit gehelen en vanuit mensen binnen deze gehelen.
Toepassing van de contextueel of relationele benadering in bemiddeling uit zich in empathie, ruimte geven voor emoties en belevingen, erkenning, loyaliteiten, meerzijdige partijdigheid, toekomstgericht werken.

IV. Bemiddeling is innovatief

Innovatief betekent nieuwe uitgangspunten om met familiale conflicten om te gaan, een nieuwe terminologie om familiale conflicten te benoemen en nieuwe structuren om met familiale conflicten om te gaan
Een innovatieve bemiddeling houdt in dat mensen zich mogen bezinnen, naar bewuste keuzes geleid worden, zelf beslissingen nemen. Het houdt ook in dat bemiddeling een nieuwe terminologie en nieuwe uitdrukkingswijzen aanreikt. Tenslotte betekent innovatief dat nieuwe wettelijke en andere structuren nagestreeft worden, waarbinnen familiale conflicten kunnen uitgewerkt worden.
Wij wensen met Bemiddeling vzw al het nodige te doen om deze keuzes te onderbouwen.

Namens de stuurgroep

Diana Evers, Ria Bollens, Ann Hubrechts, Lieve Lagae
Voorjaar 2004.

 

Nieuws

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws doe je hier ...
Lees meer ...

Forum

U heeft een vraag? U wil een antwoord? Of u heeft een antwoord op een vraag? Bezoek het forum, toegankelijk voor iedereen.

Bemiddelaars in je buurt

Op zoek naar een bemiddelaar in uw regio? Selecteer: Antwerpen, Limburg, Hoofdstedelijk Gewest Brussel, Oost-VlaanderenVlaams-BrabantWest-Vlaanderen.

Kalender

Een overzicht van alle ingezonden en eigen activiteiten.
Lees meer

aia
Bemiddeling vzw maakt deel uit vanthe Association for International Arbitration (AIA)
xDeze website maakt gebruik van cookies. Door verder te surfen, stemt u in met het gebruik ervan. Meer informatie, klik hier.