Sociale Bemiddeling

Waar mensen samenwerken, kun je niet om verschillen, tegenstellingen en spanningen heen. Als die verschillen echter leiden tot onderhuidse of escalerende conflicten, heeft de organisatie een probleem.

Voor leidinggevenden is het soms moeilijk om de signalen tijdig te herkennen en preventief op te treden. Wanneer ze bovendien betrokken partij zijn, wordt het zeker lastig om zelf het conflict uit te praten en op te lossen. Naast managers zijn er ook andere spelers in en rond organisaties die een rol kunnen opnemen bij conflicten: Human Resources, interne of externe preventieadviseurs en vertrouwenspersonen, ombudsdiensten, vakbonden en juridische diensten. Deze personen kunnen een conflict signaleren, doorverwijzen naar iemand die kan bemiddelen, de betrokkene coachen om het conflict zelf aan te pakken of zelf een bemiddelende interventie doen. In laatste instantie of wanneer interne mensen te nauw betrokken zijn bij het conflict, kan een externe bemiddelaar in sociale zaken, erkend door de Federale Bemiddelingscommissie, in de arm genomen worden.

Heel wat organisaties hebben een weinig constructieve cultuur als het over conflicten gaat. Conflicten zijn vaak taboe. Bij veel organisaties heerst een ‘fight’ cultuur: vanuit een hiërarchische en autoritaire reflex gaat men het conflict te lijf (‘paternalistische’ of ‘buldozer’ aanpak). In andere organisaties heerst eerder een ‘flight’ cultuur (‘happy family’, ‘kop in het zand’ of ‘laten we de plooien gladstrijken’ aanpak). Gelukkig vinden steeds meer organisaties de weg naar een constructieve manier om met het verschil in organisaties om te gaan.

Wanneer sluimerende of openlijke arbeidsconflicten niet aangepakt worden, zullen ze op lange termijn het welzijn en engagement van de werknemers ondermijnen en de productiviteit aantasten. De relaties verzuren, mensen worden ziek of vertrekken, de motivatie daalt, het aantal klachten neemt toe. Juridische procedures kosten handenvol geld en leveren alleen verliezers op. Het kan ook anders!

Sociale Bemiddeling
Sociale bemiddeling, als relatief nieuwe interventie in onze organisaties, kan hier een uitweg bieden. Door alle partijen rond de tafel te brengen onder de deskundige begeleiding van een bemiddelaar, ontstaat ruimte om de problemen op een andere manier met elkaar te bespreken.  De bemiddelaar houdt zich aan een aantal basisprincipes: vrijwillige deelname aan het proces, verantwoordelijkheid van de betrokken voor het vinden van een oplossing of nieuwe manier van samenwerken en vertrouwelijkheid van de inhoud van de bemiddeling. De bemiddelaar begeleidt de betrokken door een aantal fasen, op het tempo van de mensen zelf. De rol van de bemiddelaar beperkt zich tot het faciliteren van het proces. De bemiddelaar zal geen advies geven, standpunten innemen of oplossingen suggereren.

Tijdens het bemiddelingsproces worden de betrokkenen ondersteund om in hun kracht te komen en hun wensen, behoeften en belangen duidelijk te formuleren. Vervolgens helpt de bemiddelaar hen om begrip voor elkaars visie, belangen en noden op te brengen. Vanuit een nieuwe verbinding kunnen de mensen dan zelf op zoek gaan naar oplossingen die tegemoet komen aan de belangen van iedereen. Het resultaat van het proces is een lijst met afspraken voor samenwerking, uiteraard binnen vooraf bepaalde limieten. Bemiddeling stimuleert dus ‘empowerment’ van mensen om zelf hun conflicten op te lossen.

Deze afspraken, die het resultaat zijn van een doorleefd proces, zijn gedragen door alle betrokkenen. Ze zullen dus beter nageleefd worden en duurzaam zijn.  Doordat er tijdens de bemiddeling wordt gewerkt aan een andere vorm van communicatie en aan de verbetering van de onderlinge interacties, verhogen de oplossingsvaardigheden van de betrokkenen. Mensen worden conflictvaardiger en hierdoor vermindert de kans op nieuwe escalatie.

Nieuws

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws doe je hier ...
Lees meer ...

Forum

U heeft een vraag? U wil een antwoord? Of u heeft een antwoord op een vraag? Bezoek het forum, toegankelijk voor iedereen.

Bemiddelaars in je buurt

Op zoek naar een bemiddelaar in uw regio? Selecteer: Antwerpen, Limburg, Hoofdstedelijk Gewest Brussel, Oost-VlaanderenVlaams-BrabantWest-Vlaanderen.

Kalender

Een overzicht van alle ingezonden en eigen activiteiten.
Lees meer

aia
Bemiddeling vzw maakt deel uit vanthe Association for International Arbitration (AIA)
xDeze website maakt gebruik van cookies. Door verder te surfen, stemt u in met het gebruik ervan. Meer informatie, klik hier.