Bemiddeling in Burgerlijke- en Handelszaken

Bemiddeling in burgerlijke en handelszaken beslaat het brede terrein van burgerlijke en handelsrechtelijke geschillen. Naast familiale banden hebben we immers ook heel wat banden van maatschappelijke en economische aard. Denken we nog maar aan de persoonlijke relaties die we onderhouden met buren, met een huurder of verhuurder, met leerkrachten en artsen.

Voorbeelden van burgerlijke geschillen zijn:

  • Burenruzies
  • Huurgeschillen (huurder/eigenaar)
  • Geschillen tussen mede-eigenaars (kostenverdeling, investeringen ...)
  • Geschil tussen arts en patiënt

Verder hebben we vaak ook meer zakelijke relaties zoals deze met vennoten, met klanten en met onze leveranciers. Voorbeelden van geschillen in handelszaken zijn:

  • Geschillen tussen ondernemingen in een klant – leverancier-relatie (onenigheid over de leveringsvoorwaarden, de geleverde kwaliteit e.d.)
  • Problemen met de aannemer tijdens of na een bouwproces (bij het bouwen van een woning, bedrijfsgebouw, school, ...).
  • Conflicterende belangen tussen afdelingen of vestigingen van een onderneming.
  • Onenigheid tijdens of na de overname van een onderneming
  • Conflicten tussen aandeelhouders, vennoten en/of bestuurders van een vennootschap.

Bemiddeling, onderhandelen, rechtbank, arbitrage?

Bemiddeling is waarschijnlijk niet de eerste mogelijkheid waaraan u denkt bij het zoeken naar een oplossing voor een conflict. Voor we het hebben over de voordelen die bemiddeling in burgerlijke en handelszaken biedt, geven we een beknopt overzicht van enkele alternatieven die u wellicht bekender zijn.

Rechtstreeks onderhandelen met de tegenpartij: Dit is meestal moeilijk na het ontstaan van het conflict. De relaties zijn verzuurd en u durft of kunt elkaar vaak niet meer in de ogen kijken. Pogingen stranden meestal op straffe taal, vastgeroeste standpunten en een escalatie van het conflict. De rustgevende gestructureerde aanpak van een onafhankelijke derde die over de nodige vaardigheden beschikt om de onderhandelingen in goede banen te leiden ontbreekt.

Gerechtelijke procedure: is de meest voor de hand liggende oplossing. U kunt een advocaat contacteren om uw conflict voor de rechtbank te beslechten. Afhankelijk van het soort zaak en de achterstand die de rechtbank heeft opgebouwd kan het meer dan een jaar duren voor de zaak uiteindelijk wordt gepleit. Als één van de partijen in hoger beroep gaat komen daar vaak jaren bij. De rechter oordeelt louter op juridische gronden. Een partij wint, de ander verliest. Als partij beslist u niet mee over de inhoud van het vonnis.
Vaak voelt ook de “winnaar” zich geen recht gedaan en een relatie met de buur of zakenpartner die de procedure verloren heeft, is spijtig genoeg niet meer mogelijk.

Arbitrage: is eigenlijk een privé procedure die in grote lijnen verloopt als een gerechtelijke procedure. De partijen dienen eigen rechters te kiezen en te betalen. Het ereloon van dergelijke specialisten kan hoog oplopen en deze procedure kan eveneens lange tijd in beslag nemen. Over de inhoud van de beslissing heeft u geen zeggingschap. De scheidrechter of het college van scheidsrechters beslist. Tegen de scheidsrechterlijke beslissing staat geen beroep open.

Voordelen van bemiddeling bij burgerlijke en commerciële conflicten:

Sneller en tijdsbesparend: Soms is een snelle oplossing van het conflict zakelijk van primordiaal belang. Bovendien wil iedereen graag een snelle regeling.

Actief: Bij bemiddeling geven de partijen de macht over de oplossing niet uit handen maar spelen ze een actieve rol in de oplossing van het geschil.

Professionele relatie: Het bedrijfsleven investeert veel in de opbouw van duurzame relaties met onder meer klanten, leveranciers, zakelijke partners en werknemers. Vaak is het belangrijk dat de partijen hun professionele banden kunnen verder zetten. Na een bemiddelingsprocedure kan dat: er is winnaar noch verliezer. De bruggen zijn niet opgeblazen.

Vertrouwelijk: Sommige geschillen zijn delicaat waardoor de partijen geen ruchtbaarheid willen geven aan het geschil. Bemiddeling biedt het voordeel dat het conflict en de medegedeelde informatie confidentieel blijft. Dit kan ook belangrijk zijn om precedenten te vermijden.

Oplossingsmogelijkheden: De mogelijke oplossingen bij bemiddeling zijn bijna onbeperkt. Partijen kunnen ook elementen die geen onderdeel vormen van het oorspronkelijke geschil betrekken in de oplossing.

Minder risico: Door de juridische of inhoudelijke complexiteit van een geschil kan het moeilijk zijn de rechtspositie van een partij te bepalen. Grote onzekerheid is over het resultaat is daarvan het gevolg. Bij bemiddeling houden de partijen de oplossing zelf in de hand. Dit blijkt minder stresserend.

Duurzaam: Daar partijen zelf de oplossing op een constructieve manier en met kennis van zaken kiezen is de kans op naleving en het uitblijven van nieuwe conflicten na bemiddeling veel groter.

Spaart kosten: De kosten van de geschiloplossing lopen vaak minder hoog op. De kosten van de bemiddeling worden verdeeld tussen partijen. Er is geen verliezende partij die zoals bij een gerechtelijke procedure alle kosten van de procedure inclusief een forfaitair bepaald ereloon van de advocaat van de winnende partij moet betalen. Daar de procedure snel verloopt, hoeft een handelaar ook niet jarenlang provisies aan te houden. Hij weet snel wat het geschil hem kost.

Kan door een gerechtsdeurwaarder gedwongen uitgevoerd worden: I.t.t. een overeenkomst die wordt bereikt na rechtstreekse onderhandelingen kan een bemiddelingsovereenkomst indien gesloten met hulp van een door de federale bemiddelingscommissie erkende bemiddelaar, op eenvoudige en snelle wijze door de rechtbank gehomologeerd worden. De overeenkomst wordt gelijkgesteld met een akkoordvonnis en kan door de gerechtsdeurwaarder meteen uitgevoerd worden.

Nieuws

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws doe je hier ...
Lees meer ...

Forum

U heeft een vraag? U wil een antwoord? Of u heeft een antwoord op een vraag? Bezoek het forum, toegankelijk voor iedereen.

Bemiddelaars in je buurt

Op zoek naar een bemiddelaar in uw regio? Selecteer: Antwerpen, Limburg, Hoofdstedelijk Gewest Brussel, Oost-VlaanderenVlaams-BrabantWest-Vlaanderen.

Kalender

Een overzicht van alle ingezonden en eigen activiteiten.
Lees meer

aia
Bemiddeling vzw maakt deel uit vanthe Association for International Arbitration (AIA)
xDeze website maakt gebruik van cookies. Door verder te surfen, stemt u in met het gebruik ervan. Meer informatie, klik hier.