23 oktober 2009: Studiemiddag Bemiddeling en rechtspraak hand in hand

Vrijdag 23 oktober 2009
Brussel, Huis der Parlementsleden

De Bemiddelingsrichtlijn 2008/52/EG van 21 mei 2008 beoogt de bemiddeling een nieuw elan te geven. Ze heeft tot doel het vertrouwen in en het gebruik van bemiddeling te bevorderen. Een goede relatie tussen gerechtelijke procedures en bemiddeling is daarbij cruciaal. De dynamiek voor bemiddeling vereist een doorbraak en uitbouw van bemiddeling in de rechtspraktijk. De Bemiddelingswet biedt daartoe sedert 2005 alle kansen. Er is evenwel nood aan een verdere implementatie.
Deze studienamiddag is het resultaat van een gezamenlijk initiatief van de Federale Bemiddelingscommissie - het centrale orgaan binnen de wet dat instaat voor de kwaliteit en de ontwikkeling van bemiddeling - en Gemme (Belgische afdeling) - een Europese vereniging van (in hoofdzaak) magistraten met o.a. als doelstelling de bevordering van bemiddeling.
Na een wandeling door de bemiddelingswetgeving wordt, aan de hand van een demonstratie, stilgestaan bij het wat en waarom van bemiddeling. De rol en opdrachten van de Federale Bemiddelingscommissie worden belicht. Aan de rechter worden ten slotte een aantal praktische tools aangereikt bij de toepassing van de bemiddelingswet.
De bemiddelingsgedachte uitdragen en informeren over bemiddeling bij de magistraten staat centraal. Alle andere actoren van justitie dienen daarbij in een goed partnerschap eveneens te worden betrokken en uitgenodigd.
In een humane justitie verdient bemiddeling als geschiloplossing zeker een plaats naast de rechtspraak.

Publicatie
De deelnemers aan de studiedag ontvangen ook de gloednieuwe publicatie “Bemiddeling en rechtspraak hand in hand - wegwijs voor de rechter”(180 p., Sabine De Bauw en Barbara Gayse, uitgegeven bij die Keure, Juridische uitgaven) die voorgesteld wordt op de dag zelf.

Doelpubliek
Magistraten van zetel en parket, gerechtelijke stagiairs, referendarissen, griffiers, parketsecretarissen, advocaten, bemiddelaars, notarissen, …

Meer info en inschrijving

Nieuws

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws doe je hier ...
Lees meer ...

Forum

U heeft een vraag? U wil een antwoord? Of u heeft een antwoord op een vraag? Bezoek het forum, toegankelijk voor iedereen.

Bemiddelaars in je buurt

Op zoek naar een bemiddelaar in uw regio? Selecteer: Antwerpen, Limburg, Hoofdstedelijk Gewest Brussel, Oost-VlaanderenVlaams-BrabantWest-Vlaanderen.

Kalender

Een overzicht van alle ingezonden en eigen activiteiten.
Lees meer

aia
Bemiddeling vzw maakt deel uit vanthe Association for International Arbitration (AIA)
xDeze website maakt gebruik van cookies. Door verder te surfen, stemt u in met het gebruik ervan. Meer informatie, klik hier.