23 november 2010: Verblijfsco-ouderschap en de loopbaan van de ouders vanuit een genderperspectief

Steunpunt Gelijkekansenbeleid
Universiteit Antwerpen - Universiteit Hasselt

De moeilijke positie van alleenstaande ouders is al langer bekend. Zowel wat arbeidsmarktparticipatie als wat armoederisico betreft, scoren zij slecht. In het geval van een echtscheiding zijn het voornamelijk vrouwen die financieel inleveren. Een belangrijke factor die hiertoe bijdraagt, is de verblijfsregeling van de kinderen. Traditioneel werden die veelal aan de moeder toegewezen. Ter wille van gelijke kansen op volwaardig ouderschap en een billijke verdeling van opvoedingstaken en –kosten, nam de wetgever een initiatief om dit bij te sturen. De wet op het co-ouderschap van 18 juli 2006 bepaalt dat wanneer de ouders niet samenleven en één van de ouders vraagt het verblijfsco-ouderschap (een gelijkmatige verdeling van het verblijf) de rechter deze regeling bij voorrang moet onderzoeken en dus bij voorrang moet kiezen voor een regeling om de huisvesting van het kind op een gelijkmatige manier tussen de ouders te verdelen. Deze wetswijziging werpt verschillende vragen op. Zijn de lusten en lasten bij verblijfsco-ouderschap wel zo gelijk verdeeld als verondersteld wordt? Leidt deze nieuwe verblijfsregeling tot een verhoging van de arbeidsdeelname van vrouwen? Slagen co-ouders er in om hun intenties ook op de langere termijn waar te maken?

De Vlaamse Minister voor Gelijke Kansen gaf opdracht aan het Steunpunt Gelijkekansenbeleid (S-GKB) om het verblijfsco-ouderschap vanuit een gelijkekansenperspectief te onderzoeken. Het S-GKB organiseert deze studievoormiddag naar aanleiding van de publicatie van het onderzoeksrapport “Verblijfsco-ouderschap en de loopbaan van de ouders vanuit een genderperspectief”. Naast een literatuurstudie behelst het rapport de resultaten van een schriftelijke bevraging van gescheiden ouders omtrent de verblijfsregeling van hun kinderen. We gaan na in welke mate verblijfsco-ouderschap al dan niet leidt tot meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen.

Voor praktische info en het programma, klik hier.

 

Nieuws

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws doe je hier ...
Lees meer ...

Forum

U heeft een vraag? U wil een antwoord? Of u heeft een antwoord op een vraag? Bezoek het forum, toegankelijk voor iedereen.

Bemiddelaars in je buurt

Op zoek naar een bemiddelaar in uw regio? Selecteer: Antwerpen, Limburg, Hoofdstedelijk Gewest Brussel, Oost-VlaanderenVlaams-BrabantWest-Vlaanderen.

Kalender

Een overzicht van alle ingezonden en eigen activiteiten.
Lees meer

aia
Bemiddeling vzw maakt deel uit vanthe Association for International Arbitration (AIA)
xDeze website maakt gebruik van cookies. Door verder te surfen, stemt u in met het gebruik ervan. Meer informatie, klik hier.