Ledendag Bemiddeling vzw: de ‘place to be’ voor bemiddelaars!

Op zaterdag 13 september 2014 organiseert Bemiddeling vzw opnieuw een inspirerende dag voor leden en niet leden. Elk jaar biedt deze dag de ervaren en startende bemiddelaar de kans om te netwerken en om zich verder te professionaliseren. We voegen er dit jaar bovendien iets aan toe: we willen samen met jullie nadenken hoe we de sociale profilering van de bemiddelaar veel sterker kunnen maken. De gedachte is dat we dat doen via het versterken van onze identiteit. Wat zijn de knelpunten in onze sociale profilering?  Wat hebben we gemeenschappelijk? Hoe is de link tussen een sterke identiteitsbeleving en succesvol ondernemerschap? Hoe kan de vzw vorm geven om de identiteitsbeleving van de bemiddelaar sterker te maken? Hoe kunnen we allen samen één stem worden?

We geloven alvast dat een volgende stap in het versterken van bemiddeling in de samenleving samen zal gaan met een versterking van de professionele identiteit van de bemiddelaar. Op onze volgende ledendag staat dit thema centraal en willen we een start maken. Het doel van de dag is het krijgen van een 'ja' van de leden om hier rond te werken.

PROGRAMMA

9u00- 9u30 Onthaal
9u30-10u00 Welkom/ openingswoord Anouk Moors
10u00-11u30 Lezing: Professionele identiteit van de bemiddelaar Rudy Vandamme
11u30-12u00 Pauze
12u00- 13u00 Demo en gemeenschappelijke oefening rond beroepsidentiteit
13u00- 14u00 Lunch
14u00- 15u30 workshops: vorm geven aan professionele identiteit
15u30 Pauze
16u00-16u30 Besluiten van de RvB rond dit thema: wat staat ons te doen?

Toelichting programma

Einde juni promoveerde Rudy Vandamme. Hij onderzocht gedurende een aantal jaren de professionele  identiteit van de docent vanuit het perspectief van persoonlijke ontwikkeling. In het verlengde van zijn doctoraatsonderzoek engageert Rudy Vandamme zich om de professionele identiteit van de bemiddelaar in kaart te brengen. 'Via participatief actie onderzoek zou de vzw', zo stelt Rudy, 'een sprong voorwaarts kunnen maken in het versterken van haar sociale profilering'. Hij zal in de lezing naast een raamwerk, ook een voorstel doen van een participatief onderzoeksproject.

Rudy zal ook een demonstratie geven hoe de beroepsrol ingebed is in de biografie van mensen en vandaaruit als ontwikkelingsthema kan begrepen worden. Identiteit is uitermate boeiend als ondersteuning van persoonlijke én professionele ontwikkeling.

In voorbereiding van de ledendag interviewde hij 4 bemiddelaars en op basis daarvan zal hij een onderzoeksmethode voorstellen die de vzw verder kan vorm geven.

In de namiddag gaan we zelf aan de slag om de sociale profilering van de bemiddelaar handen en voeten te geven via het in kaart brengen van identiteit. We polsen graag naar knelpunten in de beroepsprofilering, uitwerking van een onderzoeksproject en een plan hoe de vzw met dit thema aan de slag kan gaan.

PRAKTISCH

Inschrijvingen afgesloten

Locatie: Provinciehuis Leuven
Datum en uur: 13 september 2014 van 9u tot 16u30

Prijs leden 30 euro
Niet leden 75 euro

Een erkenningsaanvraag bij de Federale Bemiddelingscommissie is ingediend. Zodra we hiervan bericht ontvangen, plaatsen we dit op onze website.

Nieuws

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws doe je hier ...
Lees meer ...

Forum

U heeft een vraag? U wil een antwoord? Of u heeft een antwoord op een vraag? Bezoek het forum, toegankelijk voor iedereen.

Bemiddelaars in je buurt

Op zoek naar een bemiddelaar in uw regio? Selecteer: Antwerpen, Limburg, Hoofdstedelijk Gewest Brussel, Oost-VlaanderenVlaams-BrabantWest-Vlaanderen.

Kalender

Een overzicht van alle ingezonden en eigen activiteiten.
Lees meer

aia
Bemiddeling vzw maakt deel uit vanthe Association for International Arbitration (AIA)
xDeze website maakt gebruik van cookies. Door verder te surfen, stemt u in met het gebruik ervan. Meer informatie, klik hier.