STUDIEDAG: BEMIDDELING BIJ SCHEIDING

Bemiddelen vanuit het belang van het kind bij scheiding.
Familiale, fiscale en sociaalzekerheidsrechtelijke aandachtspunten

Donderdag 4 juni 2015 om 15.30 uur
Universiteit Hasselt
Campus Hasselt - Auditorium Louis Verhaegen
Martelarenlaan 42, 3500 Hasselt

Tijdens deze studie-vooravond brengen zes sprekers een academische én praktijkgerichte uiteenzetting over enkele familiale, fiscale en sociaalzekerheidsrechtelijke aandachtspunten bij bemiddelen vanuit het belang van het kind bij scheiding.

Prof. dr. Eric Lancksweerdt bespreekt de mogelijkheden voor een alternatieve aanpak van conflicten bij scheidingssituaties. Niet alleen bemiddeling, maar ook een hele reeks andere mogelijkheden zullen worden toegelicht. Te denken valt aan collaborative law, de bemiddelende rol van gerechtelijk experts en Eigen Kracht-conferenties. De bekommernissen bij die alternatieve benaderingen zijn: het welzijn van de betrokkenen, het belang van het kind, werkbare en duurzame oplossingen, creativiteit en menselijkheid.

Prof. dr. Charlotte Declerck analyseert in het licht van de huidige wetgeving, rechtspraak en rechtsleer in welke mate het kind inspraak heeft in de verblijfsregeling.

Prof. dr. Nan Torfs licht toe welke financiële verplichtingen ouders hebben ten opzichte van hun kinderen. Er wordt nagegaan welke kinderen recht hebben op financiële ondersteuning door hun ouders en binnen welke perken een regeling tussen de ouders mogelijk is. Er wordt nagegaan of de kosten in meerdere categorieën kunnen worden opgedeeld en in welke mate financiële verplichtingen praktisch kunnen worden vereenvoudigd.

Dr. Wim Van Lancker analyseert en evalueert kinderbijslag en onderhoudsuitkering na echtscheiding als instrumenten van inkomensbescherming voor alleenstaande ouders en formuleert enkele voorstellen de lege ferenda.

Ten slotte bespreken Prof. dr. Elly Van de Velde en Dra. Hannelore Niesten topicsgewijs de fiscale gevolgen van afspraken na bemiddeling bij scheiding met kinderen voor enerzijds internrechtelijke situaties en anderzijds voor het geval er een grensoverschrijdend element aanwezig is (bv. de ex-partner werkt in Nederland of gaat in Nederland wonen).

Alle bijdragen worden gebundeld in een themanummer van het Tijdschrift voor Notarissen, uitgegeven bij Die Keure.

Meer info op http://www.uhasselt.be/bemiddelenbijscheiding

Nieuws

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws doe je hier ...
Lees meer ...

Forum

U heeft een vraag? U wil een antwoord? Of u heeft een antwoord op een vraag? Bezoek het forum, toegankelijk voor iedereen.

Bemiddelaars in je buurt

Op zoek naar een bemiddelaar in uw regio? Selecteer: Antwerpen, Limburg, Hoofdstedelijk Gewest Brussel, Oost-VlaanderenVlaams-BrabantWest-Vlaanderen.

Kalender

Een overzicht van alle ingezonden en eigen activiteiten.
Lees meer

aia
Bemiddeling vzw maakt deel uit vanthe Association for International Arbitration (AIA)
xDeze website maakt gebruik van cookies. Door verder te surfen, stemt u in met het gebruik ervan. Meer informatie, klik hier.