10 jaar bemiddeling in het kader van de G.A.S.: een middel tot dialoog voor de steden

Studiedag
13 juni 2017 van 9 tot 17 uur
Residence Palace, Brussel

Sedert 2007 biedt de Belgische federale staat een aantal grote steden een jaarlijkse financiële tegemoetkoming voor de aanwerving van een bemiddelaar in kader van de gemeentelijke administratieve sancties. Deze sancties zijn sedert 1999 bij wet mogelijk en stelt lokale besturen in staat om mensen te sanctioneren indien er overlastinbreuken worden gepleegd.  Denk aan wildplassen, beschadigingen, sluikstorten, geluidsoverlast, hondenpoep, … 

De wetgever heeft voorzien dat er ten aanzien van minderjarigen (vanaf 14/16 jaar) die een inbreuk plegen op het politiereglement niet meteen een boete kan worden opgelegd, maar wel dat deze jongeren de (verplichte) mogelijkheid moet worden geboden om het probleem in dialoog, via bemiddeling, aan te pakken en op te lossen.

De POD maatschappelijke Integratie heeft de afgelopen 10 jaar de mogelijkheden en meerwaarde van dit instrument zien groeien. Het besef om overlastproblemen via dialoog en bijgevolg op een duurzame en preventieve manier aan te pakken geraakt meer en meer ingeburgerd. Enerzijds doen meer lokale besturen beroep op een bemiddelaar om overlastconflicten aan te pakken, en anderzijds worden meer conflicten via deze preventieve weg opgelost.

Om deze methodiek en het potentieel ervan nog meer in het daglicht te plaatsen, organiseert de POD Maatschappelijke Integratie op dinsdag 13 juni 2017 een studiedag te Residence Palace (Wetstraat 155, 1048 Brussel).

Deze studiedag beoogt de steden en gemeenten en andere belanghebbenden te informeren over de mogelijkheden van de bemiddeling als instrument in het voorkomen van overlast. De focus van deze studiedag ligt dan ook op de praktische toepassing van bemiddeling in kader van de gemeentelijke administratieve sancties; dit telkens met een kritische blik zowel vanuit mensen uit de praktijk, als externe deskundigen. 

Deelname is gratis mits voorafgaande inschrijving. Plaatsen zijn beperkt

Programma en inschrijvingen: https://www.mi-is.be/nl/agenda/10-jaar-bemiddeling-het-kader-van-de-gas-een-middel-tot-dialoog-voor-de-steden

Nieuws

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws doe je hier ...
Lees meer ...

Forum

U heeft een vraag? U wil een antwoord? Of u heeft een antwoord op een vraag? Bezoek het forum, toegankelijk voor iedereen.

Bemiddelaars in je buurt

Op zoek naar een bemiddelaar in uw regio? Selecteer: Antwerpen, Limburg, Hoofdstedelijk Gewest Brussel, Oost-VlaanderenVlaams-BrabantWest-Vlaanderen.

Kalender

Een overzicht van alle ingezonden en eigen activiteiten.
Lees meer

aia
Bemiddeling vzw maakt deel uit vanthe Association for International Arbitration (AIA)
xDeze website maakt gebruik van cookies. Door verder te surfen, stemt u in met het gebruik ervan. Meer informatie, klik hier.