Een familie- en jeugdrechtbank in elk gerechtelijk arrondissement!

Op 1 september 2014 is het zover: een familie- en jeugdrechtbank in elk gerechtelijk arrondissement!
 
Uiterlijk op 1 september 2014 is het zover. Dan heeft elke rechtbank van eerste aanleg een eigen familie- en jeugdrechtbank. Daar kan men terecht met familiale geschillen en jeugdzaken. Bemiddeling krijgt een centrale plaats in deze familierechtbank. Binnen elke rechtbank van eerste aanleg wordt er een familie- en jeugdrechtbank opgericht. Dat betekent dat elk gerechtelijk arrondissement er dus een zal hebben.

De familie- en jeugdrechtbank bestaat uit drie soorten kamers:

  • de familiekamer(s) die de familierechtbank vormt
  • de jeugdkamer(s) die de jeugdrechtbank heet
  • de kamer(s) voor minnelijke schikking

Een woordje uitleg over de drie soorten kamers

De familiekamers zijn bevoegd voor de burgerrechtelijke geschillen binnen het gezin.

De jeugdkamers van hun kant bestaan al langer. Zij zijn bevoegd voor de bescherming van het kind en de reactie op strafbare daden van minderjarigen. Een of meer van die kamers zijn specifieke kamers, de 'kamers van uithandengeving'. Zij berechten jongeren na een uithandengeving.

De kamers voor minnelijke schikking trachten partijen te verzoenen, ook bij het hof van beroep.

Ook bij het hof van beroep komen er familiekamers en kamers voor minnelijke schikking (jeugdkamers waren er al).

Rechters in familie- en jeugdkamers

De rechters van de familie- en jeugdrechtbank worden door de Koning aangewezen uit de rechters van de rechtbank van eerste aanleg. Het gaat om rechters met een zogenaamd 'bijzonder mandaat'. Die rechters kunnen zonder probleem zitting nemen in de burgerlijke kamers van de rechtbank van eerste aanleg.

De rechter die in de kamer voor minnelijke schikking zetelt, kan voor de dossiers waarvan hij kennis heeft genomen, nooit zitting hebben in de andere kamers van de familie- en jeugdrechtbank. Doet hij dat wel, dan zijn zijn beslissingen nietig, tenzij het enkel om een pv van verzoening of om de homologatie van een akkoord gaat. In de nieuwe kamer voor minnelijke schikking zetelt één rechter.

Dit is goed nieuws!

Met dank aan Irene Dijkmans

Nieuws

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws doe je hier ...
Lees meer ...

Forum

U heeft een vraag? U wil een antwoord? Of u heeft een antwoord op een vraag? Bezoek het forum, toegankelijk voor iedereen.

Bemiddelaars in je buurt

Op zoek naar een bemiddelaar in uw regio? Selecteer: Antwerpen, Limburg, Hoofdstedelijk Gewest Brussel, Oost-VlaanderenVlaams-BrabantWest-Vlaanderen.

Kalender

Een overzicht van alle ingezonden en eigen activiteiten.
Lees meer

aia
Bemiddeling vzw maakt deel uit vanthe Association for International Arbitration (AIA)
xDeze website maakt gebruik van cookies. Door verder te surfen, stemt u in met het gebruik ervan. Meer informatie, klik hier.