Crevits wil ‘pest-stewards’ op school

VTM-nieuws, 16/12/2015

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de Vlaamse Scholierenkoepel om jongeren warm te maken en scholen uit te nodigen om gebruik te maken van 'peer mediation'. Daarbij worden leerlingen opgeleid om op school te bemiddelen bij kleinere conflicten.

Pesten is een ingrijpende vorm van geweld waarmee Vlaamse scholen te maken krijgen. De juiste omvang van pesten is niet zo eenvoudig in te schatten. Een studie uit 2012 gaf aan dat Vlaanderen vergeleken met de ons omringende landen niet anders scoort voor pesten bij 15- tot 18-jarigen. Voor 11-jarigen was er toen sprake van dat 20% van die groep jongeren werd gepest.

De focus in de brochure ligt op 'empowerment' van iedereen die bij het beleid tegen pesten betrokken is. Scholen worden uitgenodigd om na te gaan of wat ze doen effectief is en waar ze kunnen bijsturen. Schoolteams kunnen daarbij maximaal rekening houden met de talenten van kinderen en jongeren om via peer mediation conflicten op te lossen. Bij peer mediation worden leerlingen ingeschakeld om te bemiddelen bij conflicten.

Hiervoor heeft de minister met de Vlaamse Scholierenkoepel een samenwerkingsakkoord afgesloten. De koepel zal jongeren warm maken en scholen uitnodigen om na te denken over het toepassen van peer mediation.

Nieuws

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws doe je hier ...
Lees meer ...

Forum

U heeft een vraag? U wil een antwoord? Of u heeft een antwoord op een vraag? Bezoek het forum, toegankelijk voor iedereen.

Bemiddelaars in je buurt

Op zoek naar een bemiddelaar in uw regio? Selecteer: Antwerpen, Limburg, Hoofdstedelijk Gewest Brussel, Oost-VlaanderenVlaams-BrabantWest-Vlaanderen.

Kalender

Een overzicht van alle ingezonden en eigen activiteiten.
Lees meer

aia
Bemiddeling vzw maakt deel uit vanthe Association for International Arbitration (AIA)
xDeze website maakt gebruik van cookies. Door verder te surfen, stemt u in met het gebruik ervan. Meer informatie, klik hier.