VORMING: beslissing van het Bureau: co-existentie tussen het oude en het nieuwe opleidingsprogramma verlengd tot 31.08.2021

Door de stemming van de Wet van 18 juni 2018, kreeg de Federale Bemiddelingscommissie (FBC) – in haar nieuwe samenstelling – ondermeer als taak en bevoegdheid het opstellen van de opleidingsprogramma’s, dewelke dienen gevolgd te worden om als bemiddelaar erkend te kunnen worden. Sinds haar wettelijke inwerkingtreding dd 15 januari jongstleden, heeft het huidig Bureau van de FBC deze opdracht nog niet kunnen volbrengen binnen het tijdsbestek voorzien door de overgangsbepalingen, gewijzigd door de Wet van 5 mei 2019. Op vandaag zijn er dus twee mogelijke programma’s die naast elkaar bestaan en dit tot 31 augustus 2020: het ene beantwoordt aan de voorwaarden voorzien door de beslissing van de vorige FBC, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad dd 30 augustus 2019, het andere aan de vorige beslissingen van de FBC (de beslissing van 1 februari 2007, gewijzigd door de beslissing van 11 maart 2010 en de beslissing van 23 september 2010), waarbij de voorwaarden en erkenningsprocedures voor vormingsinstanties, alsmede deze voor de opleidingsprogramma’s voor erkende bemiddelaars werden bepaald.

Teneinde haar opdracht tot een goed einde te brengen aangaande het uitwerken van de noodzakelijke opleidingsprogramma’s om erkend te kunnen worden, heeft het Bureau beslist de overgangsbepaling te verlengen met één jaar (een publicatie in het Belgisch Staatsblad komt eraan).

Dit heeft als gevolg dat de programma’s, die erkend werden onder de Wet van 21 februari 2005 evenals deze die erkend werden na de publicatie van de beslissing van 30 augustus 2019, erkend blijven tot 31 augustus 2021.

Dit wordt nog meer gerechtvaardigd door de opkomst van het Corona-virus die verscheidene opleidingsinstanties in de onmogelijkheid plaatst om hun opleidingscyclus af te werken vóór 31 augustus 2020.

Nieuws

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws doe je hier ...
Lees meer ...

Forum

U heeft een vraag? U wil een antwoord? Of u heeft een antwoord op een vraag? Bezoek het forum, toegankelijk voor iedereen.

Bemiddelaars in je buurt

Op zoek naar een bemiddelaar in uw regio? Selecteer: Antwerpen, Limburg, Hoofdstedelijk Gewest Brussel, Oost-VlaanderenVlaams-BrabantWest-Vlaanderen.

Kalender

Een overzicht van alle ingezonden en eigen activiteiten.
Lees meer

aia
Bemiddeling vzw maakt deel uit vanthe Association for International Arbitration (AIA)
xDeze website maakt gebruik van cookies. Door verder te surfen, stemt u in met het gebruik ervan. Meer informatie, klik hier.