Trajectkeuzebegeleiding bij de Familiekamer van de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen

De potpourriwet van 18/06/2018 wil in haar hoofdstuk IX de alternatieve conflictoplossing promoten. Ze legt aan magistraten, advocaten en andere juridische beroepen de verplichting op om elke rechtzoekende te informeren over de mogelijkheid van bemiddeling, minnelijke schikking en collaboratieve onderhandeling in plaats van meteen te gaan procederen. Er komen immers teveel zaken bij de rechter die de burger beter, sneller en goedkoper zelf kan oplossen, als hij goed luistert en communiceert met de andere partij in een conflict. Vaak is er een bemiddelende persoon nodig (bemiddelaar, rechter, advocaat, notaris…) die het gesprek in goede banen leidt. Hoe emotioneler het conflict en hoe dieper de verwijten, hoe competenter de bemiddelaar zal moeten zijn om te de-escaleren en de protagonisten tot een samenwerkende modus operandi te bewegen. Naargelang het geval kunnen verschillende vormen van gespecialiseerde ondersteuning nodig zijn. Om elke burger zoveel als mogelijk de hulp te bieden die in zijn situatie noodzakelijk en gepast is, zijn er de “trajectkeuzegesprekken” bedacht. De trajectkeuzegesprekken die op de rechtbank plaatsvinden focussen op de drie alternatieve conflictoplossingsmethoden ondersteund door de wet van 18/06/2018.

Voor vele rechters en advocaten vraagt de verplichting tot informatieverstrekking een voortdurende inspanning en motivatie. Daarom zijn er in verschillende rechtbanken initiatieven ontstaan waar bemiddelaars deze taak op zich nemen, op vrijwillige basis. Het zijn erkende bemiddelaars die deze taak op zich nemen, omdat ze weten dat de bemiddeling eerst op grote schaal moet bekend gemaakt worden vooraleer ze zal toegepast worden.

Sedert aanvang 2020 is er ook in de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen een platform van een 40-tal vrijwillige bemiddelaars actief. Tijdens de inleidingszittingen van de kamer voor minnelijke schikking (KMS) zijn er telkens twee vrijwillige bemiddelaars aanwezig om de aanwezigen het essentiële verschil uit te leggen tussen de klassieke rechtsgang, de behandeling bij een kamer voor minnelijke schikking, een bemiddelingstraject en een conflictoplossing door collaboratieve onderhandeling. De essentie van het verschil is dat de protagonisten de oplossing van hun conflict zelf in handen kunnen nemen, gedeeltelijk zelf in handen nemen of de oplossing van hun zaak helemaal delegeren aan een rechter. Het voordeel van bemiddeling is dat mensen door met elkaar te praten elkaars perspectief beter begrijpen en daardoor in de toekomst toleranter met elkaar zullen omgaan. Hierbij spelen leereffecten een rol.

De trajectkeuzebegeleiders geven een objectieve toelichting bij de vier trajecten. Ze kregen een opleiding en ondersteunende folders om zich van hun taak te kwijten. De rechtzoekende krijgt na het onderhoud een bewijs van deelname aan het gesprek.

Het initiatief te Antwerpen gaat uit van Wendy Verhaegen, de voorzitster van de familierechtbank . De bemiddelaars komen uit een diverse professionele achtergronden, maar zijn allen erkend door de FBC (Federale Bemiddeling Commissie).

Auteur: L. Lagae

Nieuws

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws doe je hier ...
Lees meer ...

Forum

U heeft een vraag? U wil een antwoord? Of u heeft een antwoord op een vraag? Bezoek het forum, toegankelijk voor iedereen.

Bemiddelaars in je buurt

Op zoek naar een bemiddelaar in uw regio? Selecteer: Antwerpen, Limburg, Hoofdstedelijk Gewest Brussel, Oost-VlaanderenVlaams-BrabantWest-Vlaanderen.

Kalender

Een overzicht van alle ingezonden en eigen activiteiten.
Lees meer

aia
Bemiddeling vzw maakt deel uit vanthe Association for International Arbitration (AIA)
xDeze website maakt gebruik van cookies. Door verder te surfen, stemt u in met het gebruik ervan. Meer informatie, klik hier.