fbpx

Kies voor eenduurzamesnellepraktischeefficiëntesereneoplossing voor uw conflict

Wat is Bemiddeling

De bemiddeling waar wij het over hebben is een vrijwillig en vertrouwelijk proces voor het beheer van conflicten waarbij de partijen een beroep doen op een onafhankelijke en onpartijdige derde, de bemiddelaar. Zijn/haar taak bestaat eruit de partijen te helpen om zelf, met volledige kennis van zaken, tot een billijke overeenstemming te komen die de behoeften van alle interveniërende partijen respecteert.

Infofilmpje
Sociale Bemiddeling

Zoek een bemiddelaar

Op zoek naar een familiaal bemiddelaar?
Een bemiddelaar voor op de werkvloer?
Een bemiddelaar die faciliteert in een handelsgeschil?
...
De zoektool helpt u de juiste persoon te vinden.