fbpx

veelgestelde vragen

Hieronder een overzicht van veelgestelde vragen over bemiddeling. Voor bijkomende vragen kan je steeds mailen naar info@bemiddelingvzw.be.

Wat is bemiddeling?

Bemiddeling is waarschijnlijk een van de oudste en meest natuurlijke manieren om conflicten op te lossen. De wet definieert bemiddeling als een vertrouwelijk en gestructureerd proces van vrijwillig overleg tussen conflicterende partijen met de medewerking van een onafhankelijke, neutrale en onpartijdige derde die de communicatie vergemakkelijkt en poogt de partijen ertoe te brengen zelf een oplossing uit te werken.

De betrokkenen doen zelf beroep op een erkend bemiddelaar om hun te ondersteunen om uit het conflict te raken. Zijn taak bestaat eruit de betrokkenen te ondersteunen om met elkaar te spreken en zelf vanuit hun behoeften tot een oplossing en afspraken te komen met kennis van zaken. Bemiddeling is een vrijwillig en vertrouwelijk proces voor het omgaan met verschillen en conflicten waarin de betrokkenen zelf de meest geschikte uitkomst bepalen.

Het begrip bemiddeling wordt net zo vaak fout gedefinieerd als gebruikt: er zijn ombudsmannen bij overheidsbedrijven, bemiddelaars in strafrechtelijke zaken, schuldenbemiddelaars, … . Deze hebben geen verband met de bemiddeling door erkende bemiddelaars, professionals met een specifieke opleiding, volgens het wettelijk kader (wet van 21 februari 2005)