0
Leden
bemiddelaars
0
Aansluitingen
polis
0
Vermeldingen
website

Contactinformatie

Bemiddeling vzw
Bonheidensteenweg 58, 2812 Muizen (Mechelen)
info@bemiddelingvzw.be
KBC: BE25 7360 6836 7482

Federale Bemiddelingscommissie
Centraal overheidsorgaan dat waakt over de ontwikkeling én de kwaliteit van de bemiddeling. Meer info op https://www.fbc-cfm.be/nl/